Malene Dalenbäck

Legitimerad geografi-lärare och IT-pedagog. Jobbar just nu med praktisk tillämpning av digitala verktyg och läromedel i skolan, digitala verktyg som redskap för lärande, samt undervisar i geografi på högstadiet.
LinkedIn: https://se.linkedin.com/in/malenedalenback 

Blogg: malenedalenback.blogspot.se

Pole-instruktör och luftaktobat: www.airytales.se

Uppdragskörning med häst och vagn. www.malenedalenback.se/hastskjuts